بازیابی رمزعبور

دریافت کدبازیابی رمزعبور

نمونه ایمیل: [email protected]
نمونه شماره موبایل : 09151234567
  • کد بازیابی به مدت ده دقیقه قابل استفاده می باشد.

اختصاص رمزعبور جدید

Snow

Server Online

Fun Haste Server

(Instant 100/Custom)

آمار سرور

Snow

Server Offline

PvPvE Server

(Instant 80)

آمار سرور

Snow

WOTLK 3.3.5a Realmlist:

set realmlist logon.masterwow.ir

روش اتصال به سرور


Powered by MasterkinG32 © 2023.
DMCA.com Protection Status