در صورت بروز مشکل و درخواست ارتباط با مدیریت سرور میتوانید با آیدی :

MasterkinG32#9999

در دیسکورد تماس بگیرید.