درود، ریلم Normal و PVP مستروُو جمعه، دو اسفند، 1398 ساعت 9 شب شروع به کار میکند.

جوایز ویژه ای برای ریلم جدید در نظر گرفته ایم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت : MWOW.FUN مراجعه کنید.