درود، با توجه به قطعی اینترنت و تبدیل اینترنت به اینترانت، مستروُو دسترسی کاربران ایرانی را به گیم سرورهایمان فراهم کرده است.

جهت دسترسی به سرور سایت 4mw.ir از ایران قابل دسترسی می باشد.

جهت دسترسی به گیم سرورها به آدرس ir.masterwow.ir مراجعه کنید و آموزشها را ببینید.

توجه داشته باشید این قابلیتها فقط مخصوص دسترسی به گیم سرور ما می باشد، نه سایر گیم سرورها و یا سایتهای دیگر.

امیدواریم هرچه زودتر این مشکل رفع شود.

با تشکر فراوان امین محمودی، آبان 1398