World Of Warcraft Logo
توجه

دوستان شما بعد از ورود به بازی از طریق تلپورتر جایزه دریافت میکنند.

بعد از پنج ساعت آنلاین بودن دوست شما، شما نیز میتوانید از طریق تلپورتر جایزه خود را دریافت کنید.

دوستان شما حتما باید با لینکی که شما میدهید عضو شوند.

شما به تعداد نامحدود میتوانید دوستانتان را دعوت کنید و جایزه دریافت کنید.

دعوت دوستان