درود، عید قدیر به تمام مسلماانان مبارک، پیرو این عید، تخفیف ویژه کلیه محصولات سایت رو داریم و قیمت هر یورو برای ایرانی ها از 4 هزار تومان به 3 هزار تومان تغییر پیدا کرده است.

این تخفیف با 20% شارژ بیشتر برای خارجی ها هم اعمال شده است.

مدت این تخفیف 24 ساعت میباشد و بعد از آن قیمتها به حالت معمولی باز میگردد.